Проекты

Karjalan ta vepšän kielen online-kurššit
#Language Online Courses, # языковые курсы онлайн, # карельский язык, # вепсский язык, # Karelian language, # Vepsian language Hankkeen alusta: 2016

Karjalan ta vepšän kielen online-kurššit

Karjalan ta vepšän kieltä on mahollista opaštuo ilmasekši Internetin kautti. Internet-kurššit oli luajittu ”Karjalan itämerenšuomelaiset kielet: uuvvet mahollisuot” -projektin puittehissa, kumpasen ”Nuori Karjala” -keškuš oli realisoinun Kanšallisušpolitiikan ministerijön rahotukšella.

Karjalan šuomelais-ugrilaiset kanšat – kohti keštävyä kehityštä
#финно-угорские народы, # устойчивое развитие, # finno-ugric peoples, # sustainable development

Karjalan šuomelais-ugrilaiset kanšat – kohti keštävyä kehityštä

Projektin puittehissa ”Nuori Karjala” –keškuš oli popularisoinun šuomelais-ugrilaisie kielie ta kulttuurie Karjalan tašavallan eläjien kešellä ta šamalla analisoinun šuomelais-ugrilaisien kanšojen tervehyöntilua. Projekti oli šivottu Karjalan tašavallan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien ošallistumiseh Šuomen Lahešša piettyh Šuomelais-ugrilaisien kanšojen VII-muajilmankongressih, kumpasen aihiena oli ”Šuomelais-ugrilaiset kanšat – kohti keštävyä kehityštä”.

Kantakanšojen ta kanšallisien vähemmistöjen välisen yhteistyön kehittämini Pohjoismaissa ta Luoteis-Venäjällä
#Устойчивое развитие, # Арктика, # коренные народы, # sustainable development, # Arctic, # Indigenous Peoples

Kantakanšojen ta kanšallisien vähemmistöjen välisen yhteistyön kehittämini Pohjoismaissa ta Luoteis-Venäjällä

Projektin tavottehena on Arktikan kantakanšojen järještöjen kokemukšen vaihto ta keškinäini koulutuš.

Karjalan šuomelais-ugrilaiset kanšat: yhteiskuntadiplomatijan kehityš ta šiämimahollisukšien vahvistamini
#карельское движение, # съезд карелов, # karelian movement, # karelina congress

Karjalan šuomelais-ugrilaiset kanšat: yhteiskuntadiplomatijan kehityš ta šiämimahollisukšien vahvistamini

Целью проекта является содействие развитию организационного и экспертного потенциала общественных организаций и движений финно-угорских народов Республики Карелия для их более эффективного участия в актуальных региональных, межрегиональных и международных процессах.

Itämeren alovehen kantakanšojen kielien elvyttämisen kanšalaisverkošto
#коренные народы, # языки, # indigenous languages

Itämeren alovehen kantakanšojen kielien elvyttämisen kanšalaisverkošto